برج خنک کننده

برج خنک کننده نیروگاه سیکل ترکیبی

برای ایجاد نیروی برق در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، از گاز طبیعی و یا مایعات استفاده می‌شود. در این نیروگاه‌ها، ابتدا سوخت به وسیله‌ی حرارت تبدیل شده و انرژی الکتریکی تولید می‌شود. در این فرآیند، گاز داغ به عنوان پسماند، خارج می‌شود. این پسماند در برج خنک کننده تبدیل به گاز خنک می‌شود و سپس به فضا تخلیه می‌شود. این سرد کردن ، حرارتی که در نیروگاه تولید می‌شود را به فضای باز دفع می‌کند.

مطالعه بیشتر

انواع برج خنک کننده pdf

برج خنک کننده یکی از مهمترین اجزای سیستم خنک کننده می باشد که در بیشتر ساختمان ها، صنایع و دیگر مکان های دارای نیاز به خنک کننده استفاده می شود. برای کاهش دمای آب و مایعاتی که در سیستم قرار دارند، از برج خنک کننده استفاده می شود. در این مطلب به بررسی انواع برج خنک کننده پرداخته خواهد شد.

مطالعه بیشتر