مرجع مقالات هوشمند

شاخص های ارزیابی عملکرد نیروی انسانی

شاخص های ارزیابی عملکرد نیروی انسانی به روشی است که شرکت ها و سازمان ها استفاده می کنند تا عملکرد کارکنان خود را ارزیابی کنند و به علت اینکه برای هر سازمان اهمیت دارد که نیروی انسانی مستعد پیشرفت و بهره وری باشد، ارزیابی عملکرد نیروی انسانی ابزاری است که برای مدیریت و بهبود کارکرد و عملکرد کارکنان به کار می رود.

مطالعه بیشتر

ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها، برای سنجیدن عملکرد و ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده می‌شود. عملکرد واقعی کارکنان در این ارزیابی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و میزان بازدهی پروژه‌هایی که کارکنان در آن‌ها شرکت کرده‌اند، با استفاده از معیارهای مختلف اندازه‌گیری می‌شود.

مطالعه بیشتر

ارزیابی عملکرد کارکنان در مدیریت منابع انسانی

ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از اصلی‌ترین وظایف مدیریت منابع انسانی است. این فرایند، به منظور اندازه‌گیری و ارزشیابی شاخص‌های عملکرد کارکنان، اجرا می‌شود. ارزیابی عملکرد، به مدیران و همکاران کارکنان کمک می‌کند تا با بهینه کردن برنامه‌ها و سیاست‌هایی که برای مدیریت منابع انسانی استفاده می‌شوند، عملکرد کارکنان را افزایش دهند.

مطالعه بیشتر

شاخص های ارزیابی عملکرد واحد منابع انسانی

شاخص های ارزیابی عملکرد واحد منابع انسانی، به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین ابزارهایی است که هر سازمانی در جهت بهبود کیفیت عملکرد خود و ارتقای سطح عملکرد واحد منابع انسانی خود به آن نیازمند است. در طی سالهای اخیر، پژوهشگران، استادان و مدیران کسب و کارها، به واسطه نیازهای رو به رشد صنعت، توجه خود را به شاخص های ارزیابی عملکرد واحد منابع انسانی جلب کرده اند.

مطالعه بیشتر

شاخص های ارزیابی عملکرد مدیر منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های هر سازمان، نقش کلیدی در موفقیت و بقای آن در بازار دارد. برای این منظور، شاخص های ارزیابی عملکرد مدیر منابع انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با مجهز شدن به این شاخص ها، مدیران می توانند بهترین استراتژی ها و راه حل های مناسب را برای بهبود عملکرد منابع انسانی پیش بینی کنند.

مطالعه بیشتر

ارزیابی عملکرد واحد منابع انسانی

در دنیای کنونی کسب و کارها، بخش منابع انسانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های سازمانی، نقش حیاتی در موفقیت یا شکست کسب و کارها دارد. بخش منابع انسانی علاوه بر مدیریت پرسنل، فعالیت‌های مختلفی را انجام می‌دهد که مهمترین آنها شامل انتخاب و استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد و پاداش، مدیریت کیفیت زندگی کاری و همچنین رعایت مسائل کاری و قانونی می‌باشد.

مطالعه بیشتر

دفتر ارزیابی عملکرد سازمان ثبت احوال

دفتر ارزیابی عملکرد سازمان ثبت احوال به عنوان یک ابزار مهم در فرآیند ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال در نظر گرفته می‌شود. این دفتر در ابتدای هر سال برای سرمایه‌گذاری در خدمات و فعالیت‌های آینده، به‌کار می‌رود. نتایج شاخص‌های عملکرد سازمان در دفتر ارزیابی اندازه‌گیری و مورد بررسی قرار می‌گیرد و با انجام تحلیلگرانه این موارد سعی در بهبود عملکرد سازمان دارد.

مطالعه بیشتر

سامانه ارزیابی عملکرد مدیران مدارس

سامانه ارزیابی عملکرد مدیران مدارس، یک سامانه مدیریتی برای سنجش و ارزیابی عملکرد مدیران در مدارس است. این سامانه با استفاده از ابزارهای مناسب، به مدیران مدارس کمک می‌کند تا عملکرد خود را بهبود بخشند و برای دستیابی به اهداف اصلی خود، اقدامات مناسبی انجام دهند.

مطالعه بیشتر

فرم ارزیابی عملکرد مدیران مدارس

فرم ارزیابی عملکرد مدیران مدارس یک ابزار حیاتی برای ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش است. این فرم با هدف سنجش عملکرد مدیران برای تصمیم گیری های بهتر درباره بهبود عملکرد و افزایش بهره وری در مدارس طراحی شده است. این فرم سهم بزرگی در تحقق اهداف و برنامه های آموزشی و پرورشی دارد.

مطالعه بیشتر

پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران مدارس

در این پرسشنامه، عملکرد مدیران مدارس با استفاده از چند معیار مختلف، شامل ارزیابی سبک مدیریت، برنامه‌ریزی و اجرا، رهبری و ارتباطات، مدیریت منابع انسانی، رسیدگی به مسائل مالی و اقتصادی، نظارت بر کیفیت آموزش و پرورش و ارتقاء فرهنگ مدرسه در نظر گرفته شده است.

مطالعه بیشتر